Lịch sử hình thành
Trung tâm Khoa học và sản xuất lâm nông nghiệp ban đầu là  Điểm thí nghiệm lâm sinh khu Hồng Quảng, thuộc Học viện Nông lâm- Hà Nội thành lập cuối năm 1958. Trong hơn 5 thập niên qua, tên gọi, tổ chức và cơ chế hoạt động của đơn vị được thay đổi để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn phát triển của ngành, địa phương.
 

Khi thành lập, Điểm thí nghiệm lâm sinh chỉ có 8 người, do một cán bộ có trình độ sơ cấp lâm nghiệp phụ trách, đến nay, Trung tâm đã có cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học, kĩ thuật khang trang, tiềm lực khoa học công nghệ khá tiên tiến, lực lượng lao động 150 người, trong đó đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học 35 người có trình độ từ đại học trở lên, đủ năng lực đáp ứng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được giao. 

Năm 1960 đơn vị chuyển về trực thuộc Ty Lâm nghiệp khu Hồng Quảng (sau là Ty lâm nghiệp Quảng Ninh), năm 1968 chuyển thành Trạm Nghiên cứu lâm sinh. Nhiệm vụ chính trong giai đoạn 10 năm đầu là làm thực nghiệm khoa học, gieo ươm, trồng thử nghiệm một số loài cây rừng như thông nhựa, bạch đàn, tếch... Năm 1961-1962, đơn vị được suy tôn là lá cờ đầu trong việc gieo ươm bạch đàn tăng sản trong toàn quốc.

Từ 1968, Trạm đã có biên chế trên 20 cán bộ thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng KHKT lĩnh vực lâm nghiệp. Thời kì  này có sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả về cơ sở vật chất, chuyên môn của các chuyên gia CHDC Đức, cùng với lòng say mê nghề nghiệp, nỗ lực phấn đấu của lớp cán bộ nghiên cứu đàn anh, đã khẳng định chức năng, nhiệm vụ và tạo dựng thương hiệu, uy tín của Trạm trong ngành lâm nghiệp Việt Nam thời kì đó. Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học lâm nghiệp trong thời kì kế hoạch hoá tập trung 1968-1993, đơn vị đã đạt được những thành tựu chính như sau:

- Thực hiện 52 đề tài nghiên cứu thực nghiệm phục vụ 3 chương trình trọng điểm của tỉnh thời kì đó là: Chương trình đặc sản xuất khẩu; Chương trình gỗ trụ mỏ và Chương trình nông lâm kết hợp. 22 đề tài nghiên cứu được chọn lọc báo cáo tại 2 hội nghị tổng kết chương trình nghiên cứu KHKT lâm nghiệp 5 năm 1981-1985 và 1986-1990; được Bộ, các đơn vị nghiên cứu lâm nghiệp cấp bộ, Ủy ban KHKT tỉnh và các lâm trường đánh giá cao.

- Xây dựng trên 200 ha mô hình rừng thực nghiệm trên nhiều loại hình lập địa rừng núi trong toàn tỉnh từ Đông Triều đến Hải Ninh.

- Tổng kết và xây dựng hàng loạt các Qui trình trồng rừng, tỉa thưa và phòng trừ sâu bệnh cho nhiều loài cây lâm nghiệp như thông nhựa, bạch đàn, thông mã vĩ, sa mộc, trẩu, quế,...áp dụng cho các lâm trường trong tỉnh. 6 công trình có giá trị lớn được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng 5 bằng lao động sáng tạo và 1 huy chương bạc tại Hội chợ triển lãm KHKT năm 1986. 

Thời kì kế hoạch hóa tập trung, mọi kế hoạch nghiên cứu, sản xuất kinh doanh đều được cấp trên phân bổ và cân đối nguồn lực, với lợi thế về tiềm lực KHKT, cùng với truyền thống lao động sáng tạo và nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên, đơn vị luôn hoàn thành nhiệm vụ.Thành tích được đảng và Nhà nước ghi nhận bằng các phần thưởng cao quí: Huân chương lao động hạng Ba (1981); Huân chương lao động hạng Hai (1987); Huân chương lao động hạng Nhất (1993); Giám đốc Trần Gia Biểu được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba (1993).

Bước vào thời kì đổi mới, đơn vị có qui mô ổn định 150 lao động. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh rất biến động. Vì vậy, biên chế, tổ chức và cơ chế hoạt động của đơn vị cũng được đổi mới để thích ứng với những vận hội và khó khăn, thử thách mới. Do ưu thế về trình độ khoa học, công nghệ chưa thể phát huy ngay thành sức mạnh vật chất, cùng với sự hạn chế về tài nguyên, cơ sở vật chất kỹ thuật còn yếu kém và lực lượng lao động phổ thông đông, hoạt động trong môi trường lâm nông nghiệp có nhiều rủi ro và tính cạnh tranh thấp là những khó khăn, thách thức không nhỏ cần giải quyết. Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên trên cơ cở nắm vững, phân tích các đặc trưng của đơn vị, đã xác định đúng đắn chiến lược phát triển của Trung tâm là: “Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng nhanh chóng áp dụng vào thực tế sản xuất; Xây dựng nguồn lực cơ bản và lâu dài để phát triển là yếu tố con người có trình độ khoa học công nghệ cao, kết hợp chặt chẽ hoạt động nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh, tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, hàm lượng khoa học công nghệ lớn, đáp ứng yêu cầu của thị trường; Sản phẩm chủ lực tập trung vào lĩnh vực giống cây trồng; Xây dựng và củng cố thương hiệu trên thị trường khoa học công nghệ và cây giống” từ đó tập trung các nguồn lực đầu tư có trọng điểm.

Đến nay, tại Trung tâm đã hình thành những sản phẩm chủ lực là giống cây trồng có chất lượng cao, quy mô sản xuất công nghiệp, với trình độ công nghệ tiên tiến, lấy công nghệ nuôi cấy mô làm nòng cốt, từ chất lượng sản phẩm sẽ từng bước chiếm lĩnh thị trường toàn quốc. Các hoạt động nghiên cứu khoa học không chỉ gói gọn ở lĩnh vực lâm nghiệp mà đã mở rộng sang phạm vi nông nghiệp, sinh học. Tỉ lệ cán bộ lĩnh vực này ngày càng được tăng cường, nếu như trước năm 1993, 100% cán bộ nghiên cứu và quản lí có chuyên môn lâm nghiệp, thì đến nay đã có 9/35 đồng chí có bằng đại học nông nghiệp, công nghệ sinh học.  Các đề tài nghiên cứu cũng thực hiện ở lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học, sản phẩm của nhiều đề tài đã đáp ứng yêu cầu của đời sống, sản xuất và đông đảo nông dân.

Nguồn lực tri thức nhanh chóng được ứng dụng đã trở thành yếu tố chính cho ra những sản phẩm có hàm lượng khoa học cao như: sản phẩm cây giống bạch đàn, keo lai nuôi cấy mô đã trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực cây giống lâm nghiệp trong cả nước. Sản phẩm giống khoai tây Diamant, Atlantic sạch bệnh, hoa chất lượng cao đang thu hút được sự chú ý của đông đảo nông dân và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường cây giống nông nghiệp bởi chất lượng, năng suất và giá thành. 

Hiện nay, các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trung tâm ngày càng gắn kết hữu cơ với hoạt động sản xuất và thực sự là động lực phát triển sản xuất. Các đề tài về nhân giống vô tính, dự án sản xuất thử nghiệm cây giống bạch đàn nuôi cấy mô U6, khoai tây sạch bệnh, năng suất, chất lượng cao.... thực sự là nền tảng và định hướng phát triển của Trung tâm. Hoạt động NCKH gắn liền với ứng dụng trong sản xuất đang là hướng đi đúng đưa Trung tâm phát triển và vươn tới tầm quốc gia. Các sản phẩm cây giống bạch đàn, keo lai NCM hiện đã đạt sản lượng  tới 10 triệu cây/năm, chiếm thị phần đáng kể trong thị trường cây giống lâm nghiệp toàn quốc, đã có mặt trên nhiều cánh rừng từ các vùng Tây nguyên, Tây bắc và Trung du bắc bộ. Sản phẩm khoai tây giống Diamant, Atlantic sạch bệnh các cấp giống từ nguyên chủng tới xác nhận không chỉ được bà con nông dân đón nhận mà còn thu hút được sự chú ý và đi đến phối hợp hành động của nhiều cơ quan chuyên doanh lớn như Công ty Pepsi, Dự án hỗ trợ khoai tây Việt Đức,… 

Thành quả hoạt động NCKH và ứng dụng trong thời kì đổi mới từ 1993-nay có thể tóm tắt ở những lĩnh vực sau:

1. Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng sản xuất ở qui mô công nghiệp cây giống bạch đàn NCM, là công nghệ tiên tiến, quy mô sản xuất tiêu thụ 8 -10 triệu cây/năm; phân phối trên thị trường từ Bắc Trung  bộ, Tây Nguyên, Tây bắc và trung du Bắc bộ; bộ giống đa dạng và luôn đổi mới, cập nhật được những giống tốt nhất đạt năng suất 40 - 50 m3/ha/năm. Trung tâm được xếp vào loại đơn vị sản xuất cây giống lớn, tốt nhất trong toàn quốc.

2. Ứng dụng sản xuất keo lai NCM: Đã cung cấp giống gốc cho hầu hết các vườn cấp hom lớn, có đủ các dòng trong bộ giống quốc gia, phạm vi đáp ứng trong toàn quốc.

3.  Nghiên cứu ứng dụng sản xuất giống khoai tây sạch bệnh năng suất, chất lượng cao, năng xuất bình quân16 - 20 tấn/ha/vụ, doanh thu 60 - 80triệu/ha/vụ với các giống chủ lực là Diamant, Atlantic phục vụ tiêu dùng trực tiếp và chế biến công nghiệp, có năng lực kí hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, đang vươn tới quy mô sản xuất giống khoảng 500ha/năm.

4.  Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật để sản xuất thương mại giống hoa cao cấp gồm Hoa lan các loại, hoa đồng tiền, cẩm chướng, lay ơn, hoa cúc....đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường nội địa và xuất khẩu.

5. Nghiên cứu thử nghiệm lĩnh vực bảo vệ môi trường, xác định được tập đoàn cây trồng và kĩ thuật lục hoá đem lại hiệu quả cao nhất, chi phí giá thành hợp lí nhất, đã áp dụng lục hoá gần 100ha bãi thải Nam Đèo Nai-góp phần xử lí điểm nóng về môi trường của Công ty CP Than Đèo Nai-TKV.

Trên mặt trận khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học đã nhiệt tình lao động sáng tạo, hăng say nghiên cứu. Ba công trình đã được Liên đoàn Lao Động Việt Nam trao tặng bằng lao động sáng tạo; Sản phẩm cây giống bạch đàn nuôi cấy mô U6 đã giành được Huy chương vàng tại hội chợ Quốc tế Tuần lễ xanh Việt Nam (2002). Công trình nghiên cứu qui trình sản xuất cây giống bạch đàn Nuôi Cấy Mô U6 đã được trao tặng giải Nhất tại Hội thi sáng tạo KHCN Quảng Ninh lần thứ nhất (2007).

Để đạt được những thành quả trên, yếu tố con người luôn được coi trọng, Trung tâm đã chọn lựa cử đi học tập, đào tạo và đã tốt nghiệp 1 tiến sĩ, 4 thạc sĩ, nhiều kĩ sư và hiện nay đã tạo lập phong trào tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận cho mình để đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu công tác. Nguồn nhân lực này đã và đang đóng góp ngày càng lớn vào sự thành công của Trung tâm. Từ môi trường công tác này, nhiều đồng chí đã trưởng thành và đang giữ những trọng trách trong ngành ở trung ương và địa phương.

Điều kiện làm việc luôn được quan tâm cải thiện, hơn 80% giá trị sản phẩm làm ra, và trên 70% lao động được cải thiện điều kiện làm việc. Sản xuất phát theo hướng công nghiệp, giảm thiểu yếu tố bất lợi của thời tiết, chất lượng sản phẩm luôn cải tiến, tình hình tài chính lành mạnh, đời sống cán bộ công nhân viên từng bước được nâng cao đã tạo ra môi trường làm việc thuận lợi, bình đẳng trong cơ hội thăng tiến cho mọi người, thu hút được nguồn lực khoa học trong xã hội.

Với trọng trách lãnh đạo toàn bộ hoạt động của đơn vị, đảng bộ Trung tâm luôn xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo, 18 năm liên tục được BCH đảng bộ huyện Yên Hưng công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 
 
 
Video
Hỗ trợ trực tuyến
 
HC-TH
0333.873003
 
 Cửa Hàng
0983.259.519
 
Liên kết website
Tiện ích
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ