Đề tài nghiên cứu cấp tỉnh
Tiếp nhận công nghệ và sản xuất khoai tây Diamant sạch bệnh, chất lượng cao.
Tiếp nhận công nghệ và sản xuất khoai tây Diamant sạch bệnh, chất lượng cao.
Chủ nhiệm đề tài: Tiến sỹ Lê Văn Toán,                                  Thạc sỹ Ngô Thị ...
Nghiên cứu nhân giống cây bạch đàn lai dòng U6 bằng phương pháp nuôi cấy mô
Nghiên cứu nhân giống cây bạch đàn lai dòng U6 bằng phương pháp nuôi cấy mô

- Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Trần Thị Doanh
Thời gian thực hiện: Năm 2005

Nghiên cứu nhân giống cây Dó bầu bằng phương pháp nuôi cấy mô
Nghiên cứu nhân giống cây Dó bầu bằng phương pháp nuôi cấy mô

- Chủ nhiệm đề tài: Th.s Trần Thị Doanh
Thời gian thực hiện: Năm 2005

Nhân giống bằng phương pháp vô tính và trồng thử nghiệm Lát Mexico.
Nhân giống bằng phương pháp vô tính và trồng thử nghiệm Lát Mexico.

- Chủ nhiệm đề tài:Thạc sỹ Nguyễn Thanh Phương
- Thời gian thực hiện: Năm 2004

Tiếp nhận công nghệ nhân giống, chăm sóc và điều khiển ra hoa 3 loài phong lan.
Tiếp nhận công nghệ nhân giống, chăm sóc và điều khiển ra hoa 3 loài phong lan.

- Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Trần Thị Doanh
- Thời gian thực hiện: Năm 2004

Tạo giống và trồng thử nghiệm một số giống cây rừng có giá trị và triển vọng tại Quảng Ninh
Tạo giống và trồng thử nghiệm một số giống cây rừng có giá trị và triển vọng tại Quảng Ninh
- Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Nguyễn Thanh Phương                                    Kĩ sư Trần Thị Dung - Thời gian thực hiện: Năm 2002 – 2003 ...
Điều tra đặc tính sinh học, xây dựng quy trình nhân giống nấm thông, linh chi tự nhiên
Điều tra đặc tính sinh học, xây dựng quy trình nhân giống nấm thông, linh chi tự nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Nguyễn Viết Đoàn
- Thời gian thực hiện: Năm 2003-2004

Ứng dụng công nghệ thủy canh nuôi trồng một số loại rau ở Quảng Ninh
Ứng dụng công nghệ thủy canh nuôi trồng một số loại rau ở Quảng Ninh

- Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Trần Thị Doanh
- Thời gian thực hiện: Năm 2004

Tiếp nhận công nghệ sản xuất chế phẩm nấm cộng sinh với cây lâm nghiệp
Tiếp nhận công nghệ sản xuất chế phẩm nấm cộng sinh với cây lâm nghiệp

- Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Nguyễn Viết Đoàn
- Thời gian thực hiện: Năm 2002

NC giải pháp thâm canh gỗ trụ mỏ trên địa bàn Quảng Ninh
NC giải pháp thâm canh gỗ trụ mỏ trên địa bàn Quảng Ninh

- Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Nguyễn Thanh Phương
- Thời gian thực hiện: Năm 1998 - 2000

Video
Hỗ trợ trực tuyến
 
HC-TH
0333.873003
 
 Cửa Hàng
0983.259.519
 
Liên kết website
Tiện ích
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ