Cây trang trí và cải tạo môi trường
Cây tùng tháp
Cây tùng tháp
Tên cây: cây Tùng tháp Tên khoa học: Nguồn gốc: cây gieo từ hạt Công dụng: cây cảnh, cây trồng trang trí khuôn viên, vườn hoa. Kích thước cây: - cao 1,5m, đường kính gốc 1,5cm, tán lá hình ...
Cây cọ
Cây cọ
Tên cây: cây Cọ
Tên khoa học: Rhapis Excelsa
Nguồn gốc: cây gieo từ hạt
Công dụng: cây cảnh, cây bóng mát.
Kích thước cây: cao 0,5m, đường kính tán lá 0.8m

Cây Hoa giấy
Cây Hoa giấy
Tên cây: Hoa giấy Tên khoa học: Buogainvillia spectabilis willd Nguồn gốc: cây giâm hom, cây hạt Công dụng: cây cảnh, cây trang trí khuôn viên, vườn hoa Kích thước cây: cao 60cm, có 3 tầng tán lá Kích thước chậu: chậu ...
Cây Chuỗi ngọc
Cây Chuỗi ngọc
Tên cây: Chỗi ngọc; Vàng Thái Lan Tên khoa học: Sedum morganianum Nguồn gốc: cây giâm hom Công dụng: cây trang trí, cây công trình, cây trồng dải phân cách. Kích thước cây: cao 18 - 20cm. Kích thước bầu: 9 x ...
Cây Rệu đỏ
Cây Rệu đỏ
Tên cây: Rệu đỏ
Tên khoa học:
Nguồn gốc: cây giâm hom
Công dụng: cây trang trí khuôn viên, cây công trình.
Kích thước cụm cây: cao 15 - 20cm, tán lá rộng 20 - 25cm
Cây Rệu xanh
Cây Rệu xanh
Tên cây: Rệu xanh
Tên khoa học
Nguồn gốc: cây giâm hom
Kích thước cụm cây: cao 15 - 20cm, tán lá rộng 20 - 25cm
Cây Thanh táo
Cây Thanh táo
Tên cây:  Thanh táo
Tên khoa học: Justicia gendarussa L
Nguồn gốc: cây giâm hom
Công dụng: Cây trang trí khuôn viên, vườn hoa, trồng làm dải phân cách.
Kích thước cây: cao 40 - 50cm.

Cây Tía tô cảnh
Cây Tía tô cảnh
Tên cây: Tía tô đỏ Tên khoa học: Coleus blumei Nguồn gốc: cây giâm hom Công dụng: cây trồng trang trí khuôn viên, vườn hoa. Kích thước cây: cao 20 - 25cm. tán lá máu đỏ ...
Cây Ôrô
Cây Ôrô
Tên gọi: cây Ôrô Tên khoa học: Acanthus ilicifolius L Nguồn gốc: cây giôm hom Công dụng: trồng trang trí trong các khuôn viên, dải phân cách Kích thước cây: cao 20 - 25cm, đường kính gốc 0,25 - 0,3cm Kích thước bầu 9 x ...
Cây Cẩm tú mai
Cây Cẩm tú mai
Tên cây: Cẩm tú mai Tên khoa học: Cuphea hyssopifolia Nhuồn gốc: cây giâm hom Công dụng: cây trồng trang trí trong các khuôn viên, vườn cảnh. Kích thước cây: cao 20 - 25cm, tán lá 25 - 30cm. Mùa trồng: mùa xuân, hè, ...
Video
Hỗ trợ trực tuyến
 
HC-TH
0333.873003
 
 Cửa Hàng
0983.259.519
 
Liên kết website
Tiện ích
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ