Nấm ăn và nấm dược liệu
Mộc Nhĩ
Mộc Nhĩ
 Tên gọi: Nấm mộc nhĩ
 Tên khoa học: Ausicularia spp
Nấm Hương
Nấm Hương
 Tên gọi: Nấm hương
 Tên khoa học: Lentinula edodes
Nấm Rơm
Nấm Rơm
 Tên gọi: Nấm Rơm
 Tên Khoa học
Volvariella volvaceae
Nấm Kim châm
Nấm Kim châm
Tên gọi: Nấm Kim châm Tên khoa học: Flammulina ...
Nấm Sò
Nấm Sò

Tên gọi: Nấm Sò
Tên khoa học: Pleurotus sp.

Nấm Linh chi
Nấm Linh chi
Tên gọi: Nấm Linh Chi
Tên khoa họcGanodesma lucidum
Video
Hỗ trợ trực tuyến
 
HC-TH
0333.873003
 
 Cửa Hàng
0983.259.519
 
Liên kết website
Tiện ích
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ